(دارای یک تخت دو نفره)

این اتاق ها دارای متراژ بیشتری نسبت به اتاق های دو تخته معمولی هستند .

سرویس اضافه به صورت کاناپه تخت شو شامل هزینه می باشد.