دارای سالن نشیمن، آشپزخانه بدون امکان پخت و پز و دو تخت یک نفره در هر اتاق خواب می باشد.

سرویس نفر اضافه به صورت تشک می باشد.

قیمت نفر اضافه برای یک شب به ازای هر نفر ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد.