دارای یک تخت دو نفره داخل اتاق خواب و یک تخت دو نفره داخل سالن می باشد.
متراژ این واحدها نسبت به سوئیت های معمولی بیشتر است.
پراکندگی این واحدها در طبقه یازدهم است.