دارای یک تخت دو نفره

این اتاق دارای جکوزی می باشد.

این واحدها دور تا دور حیاط واقع شده اند که ورودی اتاق ها دارای تعدادی پله می باشد.