دارای یک تخت دو نفره داخل یک باب از اتاق ها، چهار تخت یک نفره داخل اتاق دیگر، سالن نشیمن و آشپزخانه با امکان پخت و پز می باشد.