دارای نشیمن، آشپزخانه با امکان پخت و پز،یک تخت دو نفره و سه تخت یک نفره داخل اتاق و یک تخت دو نفره و دو تخت یک نفره داخل اتاق خواب دیگر می باشد.

این واحدها در طبقات دوم و سوم واقع شده اند.