دارای یک تخت دو نفره داخل یک باب از اتاق ها، دو تخت یک نفره داخل اتاق دیگر، سالن نشیمن و آشپزخانه با امکان پخت و پز می باشد.