دارای یک تخت دو نفره داخل اتاق خواب، یک تخت یک نفره داخل اتاق دیگر، سالن نشیمن و آشپزخانه با امکان پخت و پز می باشد.