دارای یک تخت یک نفره داخل اتاق خواب، سالن نشیمن و آشپزخانه با امکان پخت و پز می باشد.