دارای نشیمن، آشپزخانه با امکان پخت و پز، یک تخت دو نفره و دو تخت یک نفره داخل اتاق و چهار تخت یک نفره داخل اتاق خواب دیگر می باشد.

این واحدها در طبقه اول واقع شده اند.