دارای سالن نشیمن و یک تخت دو نفره یا دو تخت یک نفره داخل اتاق و آشپزخانه بدون امکان پخت و پز می باشد.
این سوئیت ها در طبقات دوم تا پنجم واقع شده اند.
سوئیت ها فاقد سیستم گرمایشی هستند.

سرویس بهداشتی ایرانی در برخی واحد ها*سرویس بهداشتی فرنگی در برخی واحد ها