دارای دو تخت یک نفره
این اتاق در محوطه اقامتگاه واقع شده و ورودی محوطه دارای تعدادی پله می باشد.
قابل توجه مهمانان گرامی، این اتاق فاقد تلویزیون می باشد.