دارای یک اتاق خواب Master و یک اتاق خواب کودک و یک سالن نشیمن

دارای دو سرویس بهداشتی واقع در سالن نشیمن و اتاق Master

سرویس اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.

قیمت نفر اضافه برای یک شب به ازای هر نفر ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال می باشد.