اطلاعات اتاق: دارای دو تخت یک نفره در سالن نشیمن، یک تخت دو نفره یا دو تخت یک نفره داخل هرکدام از اتاق ها و آشپزخانه بدون امکان پخت و پز
این سوئیت ها در طبقه اول واقع شده اند.
سرویس نفر اضافه به صورت تشک می باشد.

سرویس بهداشتی ایرانی در برخی واحد ها