دارای دو تخت دو نفره و یک تخت تک نفره میباشد و دارای سرویس بهداشتی و حمام آشپزخانه اختصاصی میباشد.