دارای دو اتاق خواب و یک سالن نشیمن

یک تخت دو نفره و یک تخت یک نفره داخل یک باب از اتاق ها و سه تخت یک نفره داخل اتاق دیگر

دارای آشپزخانه با امکان پخت و پز