این آپارتمان ها دارای متراژ بیشتری نسبت آپارتمان های یک خوابه هستند.