دارای دو اتاق خواب و یک سالن نشیمن

دارای یک تخت دو نفره داخل اتاق و دو تخت یک نفره داخل اتاق دیگر

سرویس اضافه به صورت کاناپه تخت شو شامل هزینه می باشد.

قابلیت دو نفر اضافه