دارای سالن نشیمن و یک تخت دو نفره در هر اتاق خواب می باشد.

سرویس نفر اضافه به صورت کاناپه تخت شو شامل هزینه می باشد.

این اتاق قابلیت ۴ نفر اضافه دارد.