دارای سالن نشیمن، یک تخت دو نفره داخل یک باب از اتاق ها و دو تخت یک نفره داخل اتاق دیگر می باشد.
به دلیل شرایط آب و هوایی جنوب کشور، واحدها فاقد سیستم گرمایشی می باشند.
این واحدها در طبقات اول تا چهارم واقع شده اند.