اتاق دو تخته هتل آپارتمان فرید دارای دو تخت یک نفره می باشد. موقعیت اتاق در طبقه ششم هتل آپارتمان و مساحت آن ۵۵ متر مربع است. برخی از اتاق های هتل فرید فاقد پنجره می باشند و تنها نورگیر دارند.