(دارای دو تخت یک نفره)
این کلبه ها فاقد تلویزیون، یخچال، حمام و سرویس بهداشتی می باشند.
همچنین یخچال به صورت عمومی در قسمت شربت خانه اقامتگاه وجود دارد که در صورت هماهنگی قبلی با پرسنل این مجموعه، امکان استفاده از آن برای گردشگران فراهم شده است.