این اتاق ها به صورت ویلایی واقع در محوطه هتل می باشند که از ساختمان اصلی هتل فاصله دارند.