دارای یک اتاق نشیمن و یک اتاق خواب و آشپزخانه بدون پخت و پز می باشد.

سرویس نفر اضافه به صورت تشک شامل هزینه می باشد.