دارای دو سالن نشیمن و سه اتاق خواب می باشد، دو باب از اتاق ها دارای دو تخت یک نفره و اتاق دیگر دارای یک تخت دو نفره می باشد.

یک باب از اتاق ها در هر سوئیت فاقد سیستم سرمایشی و گرمایشی می باشند.

سرویس نفر اضافه به صورت تخت شامل هزینه می باشد.