دارای یک تخت دابل در یک باب از اتاق ها، دو تخت یک نفره در دو اتاق دیگر، یک کاناپه تخت شو در سالن نشیمن