این اتاق ها در طبقات اول و دوم واقع شده اند.

دارای یک تخت دونفره + یک تخت یک نفره  یا سه تخت یک نفره

سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی در برخی واحدها