یک تخت دو نفره + یک تخت یک نفره (با قابلیت جا به جایی تخت ها)