دارای یک تخت یک نفره داخل سالن و یک تخت دو نفره داخل اتاق خواب می باشد.
این واحدها در طبقات اول تا چهارم واقع شده اند.
به دلیل شرایط آب و هوایی جنوب کشور، واحدها فاقد سیستم گرمایشی می باشند.
سرویس نفر اضافه به صورت تشک شامل هزینه می باشد.