این اتاق ها در محوطه اقامتگاه واقع شده اند و ورودی محوطه دارای تعدادی پله می باشد.
قابل توجه مهمانان گرامی، این اتاق ها فاقد تلویزیون می باشند.