دارای یک تخت دو نفره

سرویس اضافه به صورت تشک می باشد.

این اتاق فاقد حمام و سرویس بهداشتی داخل اتاق است. حمام و سرویس بهداشتی ایرانی به صورت عمومی در رو به روی اتاق و در راه رو فراهم شده است. لازم به ذکر است در بخش ورود به اقامتگاه تعدادی پله وجود دارد.