دارای یک تخت دو نفره و یک تخت یک نفره
این اتاق در طبقه پایین و مشرف به حیاط قرار دارد.
اتاق شاه نشین از متراژ بیشتری نسبت به اتاق های دیگر برخوردار است و دارای نمای بهتری می باشد.
یک باب از این اتاق ها فاقد پنجره و دارای نورگیر رو به سالن صبحانه خوری می باشد.