سوئیت دو خوابه شش نفره هتل آپارتمان فرید دارای یک تخت دو نفره در یک باب از اتاق ها و چهار تخت یک نفره در اتاق دیگر و موقعیت اتاق ها در طبقات اول تا ششم است. این واحدها فاقد آشپزخانه هستند.