سرویس اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.*در آخرین طبقه هتل با بهترین چشم انداز.* این واحد دارای متراژ بیشتری نسبت به بقیه واحدها می باشد.* هر اتاق خواب دارای حمام و سرویس بهداشتی مجزا می باشد.