دارای سالن نشیمن، یک تخت دو نفره در یک باب از اتاق ها و دو تخت یک نفره در دو اتاق خواب دیگر می باشد.

سرویس اضافی به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.(۱۱۴۷۴۴۰ ریال)