دارای دو تخت یک نفره در سالن نشیمن، یک تخت دو نفره یا دو تخت یک نفره داخل اتاق و آشپزخانه بدون امکان پخت و پز
این سوئیت ها در طبقه اول واقع شده اند.

سرویس بهداشتی ایرانی در برخی واحد ها