اتاق یک تخته هتل آپارتمان فرید دارای یک تخت یک نفره و موقعیت اتاق ها در طبقات اول تا ششم است. برخی از اتاق های هتل فرید فاقد پنجره می باشند و تنها نورگیر دارند.