سوئیت دو خوابه هفت نفره هتل آپارتمان فرید دارای یک تخت دو نفره در یک باب از اتاق ها و پنج تخت یک نفره در اتاق دیگر و موقعیت این اتاق در طبقه دوم است. این واحد فاقد آشپزخانه هستند.