دارای دو اتاق خواب و یک سالن نشیمن

دارای یک تخت دونفره داخل اتاق و سه تخت یک نفره داخل اتاق دیگر

سرویس اضافه در صورت امکان به صورت تخت و در غیر این صورت به صورت تشک است.

این اپارتمان دارای تراس با نما رو به سبلان و شهر است.

واقع در طبقات پنجم تا هفتم