دارای چهار تخت یکنفره و یا یک تخت دونفره + دو تخت یکنفره

سوئیت ها دارای حمام و سرویس بهداشتی مجزا می باشد.

هتل فاقد آسانسور می باشد و این اتاق ها واقع در طبقه سوم می باشند.

سرویس اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.