اتاق مناسب برای عروس و داماد می باشد.

دارای طراحی زیباتر نسبت به اتاق های دیگر

اتاق دارای جکوزی می باشد.