دارای سالن نشیمن، یک تخت دو نفره داخل یک باب از اتاق ها و دو تخت یک نفره داخل اتاق خواب دیگر می باشد.

سرویس نفر اضافه به صورت تشک شامل هزینه می باشد.