دارای نشیمن و یک تخت دو نفره داخل اتاق و یک کاناپه تخت شو در سالن نشیمن
دارای دو سرویس بهداشتی