دارای یک تخت دو نفره و یک تخت یک نفره

این اتاق در حیاط دوم مجموعه واقع است.

قابل توجه مهمانان محترم، این اتاق فاقد تلویزیون می باشد.