اتاق خلوت سرا فقط مخصوص یک زوج میباشد.

دارای چشم انداز زیبا به حیاط و کل مجموعه چیدمان شده با وسایل قدیمی.

شامل دو اتاق، یک خواب و یک نشیمن