این اتاق ها با الهام از سبک معماری روم طراحی شده و رنگ غالب آن کرم و قهوه ای می باشد.

سرویس نفر اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.