برخی از این واحدها دارای جکوزی و برخی دیگر دارای کابین دوش و رقص نور می باشند.

این اتاق ها دارای سرویس میوه و شیرینی و گل آرایی مخصوص می باشند