دارای یک تخت یک نفره

این اتاق فاقد حمام و سرویس بهداشتی است. حمام و سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی به صورت عمومی در محوطه اقامتگاه فراهم شده است.

لازم به ذکر است این اتاق فاقد پنجره است و تنها یک درب رو به محوطه اقامتگاه دارد و به دلیل اینکه در طبقه پایین اقامتگاه واقع شده است، تعدادی پله برای ورود به این اتاق وجود دارد.