سوئیت دو خوابه چهار نفره هتل آپارتمان فرید دارای یک تخت دو نفره یا دو تخت یک نفره در هر اتاق و موقعیت اتاق ها در طبقات اول تا ششم است. این واحدها فاقد آشپزخانه هستند.