دارای دو اتاق خواب، یک تخت دو نفره داخل یک باب از اتاق ها و دو تخت یک نفره داخل اتاق دیگر می باشد.

قیمت نفر اضافه برای یک شب به ازای هر نفر ۱۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد.